Wybory samorządowe 7 kwietnia 2024 r.

Nasi kandydaci na radnych, na wójta, program

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn
 • Jacek Brygman na wójta
 • Tomasz Janiak okręg nr 2
 • Piotr Puchowski okręg nr 4
 • Emilia Bona okręg nr 5
 • Marlena Czajkowska okręg nr 6
 • Krystyna Kamecka okręg nr 7
 • Władysław Wysokiński Okręg nr 9
 • Mirosław Gumiński okręg nr 10
 • Tomasz Jakubowski okręg nr 11
 • Michał Ziółkowski okręg nr 12
 • Tomasz Borta okręg nr 13
 • Barbara Górska okręg nr 15

Szanowni Mieszkańcy

Komitet Wyborczy Wyborców „Dla Rozwoju Gminy Cekcyn” pracuje pod niezmienną nazwa już od ponad 25 lat. Nasz program to nie obietnice lecz konkretne, realne zadania, które będziemy realizować. Przez ten okres udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie zabiegać o fundusze zewnętrzne, zarówno krajowe jak i Unii Europejskiej, na realizację zadań gminnych. W tym czasie łącznie pozyskaliśmy ponad 100 mln zł dla rozwoju naszej gminy. Sytuacja finansowa gminy jest stabilna. W różnych instytucjach postrzegani jesteśmy jako aktywny i solidny samorząd, gotowy do współpracy przy realizacji wielu wspólnych zadań poprawiających jakość życia mieszkańców naszej gminy.

PROGRAM WYBORCZY (skrót)

 

• poprawa stanu dróg gminnych i powiatowych:

– Cekcyn – Rudzki Most

– Cekcyn – Wełpin – Bysław

– Tuchola – Trzebciny

– Cekcyn – Ostrowo – Wierzchucin – Błądzim stacja PKP • Brzozie – Zielonka

– Lisiny – Suchom

– Kruszka – Huta

• budowa ścieżek rowerowych: Cekcyn – Rudzki Most, Cekcyn – Bysław

• rozbudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego – powrót do całonocnego oświetlenia

• poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

• dalsze uzbrajanie działek pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

• budowa żłobka dla zwiększenia ilości miejsc z jednoczesnym utrzymaniem wsparcia dla funkcjonującego żłobka

• zapewnienie miejsca dla wszystkich chętnych 3-5 latków w przedszkolu

• rozbudowa ośrodka zdrowia o dodatkowe pomieszczenia

• realizacja programów profilaktyki zdrowia

• realizacja programów w ramach polityki senioralnej

• rozszerzenie i wsparcie działalności instytucji kultury, świetlic wiejskich i sportu

• promocja turystyki, odnowienie szlaków pieszych i rowerowych

• zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, rozbudowa monitoringu

• budowa społeczeństwa obywatelskiego, współpraca z radami sołeckimi, organizacjami  pozarządowymi, KGW, OSP, Radą Seniorów, młodzieżą.