Krystyna KAMECKA

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn

Krystyna Kamecka okręg nr 7

53 lata, sześcioro dzieci, wykształcenie średnie rolnicze, prowadzi gospodarstwo rolne.

Od 2015r. sołtys Sołectwa Brzozie, członkini Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn, Przewodnicząca KGW w Brzoziu. Radna gminy Cekcyn od 2018 roku.

Jako matka znam potrzeby dzieci i młodzieży z naszych małych miejscowości. Prowadząc gospodarstwo rolne znam problemy rolników. Jako sołtys umiem współpracować z mieszkańcami. Pełniąc funkcję przewodniczącej KGW aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności. Z natury jestem osobą spokojną, ale konsekwentną w realizacji wyznaczonych celów.

Jeżeli mieszkańcy sołectw Brzozie i Ostrowo udzielą mi mandatu zaufania to oprócz wspierania ogólnych zadań rozwoju naszej gminy, będę zabiegała o rozwiązywanie najważniejszych problemów naszych dwóch sołectw.

Pierwszoplanowe zadanie to wspólnie z powiatem remonty dróg powiatowych Cekcyn – Ostrowo – Wierzchucin – Błądzim oraz Brzozie – Zielonka wraz z budową chodników w Brzoziu i Ostrowie. Bardzo ważna jest również dalsza rozbudowa sieci dróg gminnych: w Sołectwie Brzozie na Szabernak i w kierunku Wrzosowiska, w Ostrowie droga pod lasem.

W sołectwie Ostrowo jak najszybciej należy dokończyć odtworzenie boiska sportowego. Nadal będę wspierała, tak ważnej dla naszych miejscowości działalność Gminnej Spółki Wodnej. W kręgu mojego zainteresowania jest także dalszy rozwój działalności świetlic wiejskich, jako miejsca bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu przez nasze dzieci i młodzież. Nasze sołectwa to również aktywni mieszkańcy działający w jednostkach OSP i KGW, o wsparcie których także będę zabiegała.

Okręg nr 7