Nagrody i osiągnięcia

2018_DRGC_header_v2


2014
– 10 miejsce w kategorii gmin wiejskich w rankingu „ Rzeczpospolitej”

2013 – I miejsce w wojewódzkim konkursie „ Przyjazna wieś”, w kategorii infrastruktura techniczna – „ Budowa gimnazjum w Cekcynie”. Konkurs organizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajową Sieć Obszarów Wiejskich

2012 – wyróżnienie dla Gminy Cekcyn w Rankingu „Perły samorządu” organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”

2012 – I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Przyjazna wieś”, w kategorii infrastruktura techniczna – „ Budowa amfiteatru w Cekcynie”.

2012 – Certyfikat „Gmina przyjazna rowerzystom” przyznany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze

2012nominacja do konkursu Pary Prezydenckiej – „Dobry Klimat dla Rodziny”, za edukację elementarną najmłodszych dzieci prowadzonej w świetlicach wiejskich przy współpracy z NGO

2011 – III miejsce w kategorii gmin wiejskich w rankingu „Rzeczpospolitej” – „ Innowacyjny samorząd”

2010 – 11 miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”

2010 – otrzymanie certyfikatu CAF – zarządzania w administracji

2005 – wyróżnienie wojewody kujawsko-pomorskiego za wdrażanie funduszu SAPARD

2004 – zakwalifikowanie się gminy do programu informatyzacji „e-VITA”, pozyskano sprzęt i środki finansowe w kwocie ponad 400.000 zł – program realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi

2004 – 47 miejsce w „Złotej Setce” samorządów, które najwięcej inwestują w przeliczeniu na jednego mieszkańca ( na 2.500 gmin w Polsce)

2003 – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Ochrona środowiska w gminach” – nagroda 200.000 zł, konkurs przeprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

2003 – I miejsce w konkursie pt. „Ochrona środowiska w gminach woj. kujawsko-pomorskiego” – nagroda 250.000 zł, konkurs przeprowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej