Piotr PUCHOWSKI

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn

Piotr Puchowski okręg nr 4

45 lat, żonaty, jedno dziecko, leśnik

– mgr inż. leśnictwa, doktor nauk biologicznych, absolwent studiów MBA, dziewięcioletnie doświadczenie w samorządzie, przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej. Zainteresowania: turystyka, ochrona przyrody, wędkarstwo.

W kończącej się kadencji cieszy mnie fakt pozyskania środków zewnętrznych na długo wyczekiwany remont części drogi Wierzchucin – Błądzim i opracowywanie projektu na budowę drogi Suchom – Lisiny oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wysokiej.
Ze względu na moje zainteresowania szczególnie dumny jestem z budowy PSZOKu (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów) oraz wymiany oświetlenia z lamp sodowych na ledowe, co ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Jako radny będę zabiegać o kontynuację harmonijnego rozwoju gminy zarówno w sferze infrastrukturalnej, jak również umacnianiu idei samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. Jako radny będę zabiegać o poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych, w szczególności o budowę drogi Suchom – Lisiny, dokończenie remontu drogi powiatowej Cekcyn – Ostrowo – Wierzchucin – Błądzim oraz o remont drogi dojazdowej do stacji PKP w Wierzchucinie.

Szansą rozwoju naszej gminy jest aktywna współpraca wszystkich mieszkańców oraz przygotowywanie projektów, w celu pozyskiwania środków unijnych z nowej perspektywy, dla zrównoważonego rozwoju całej naszej gminy.

Okręg nr 4