Kandydaci na Radnych do Rady Gminy

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn

Tomasz JANIAK

Okręg nr 2

Tomasz Janiak okręg nr 2

50 lat, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie technik ekonomista – finanse i rachunkowość, mieszkaniec Zielonki. Obecnie emeryt Policji, członek Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn i Skarbnik Koła Gospodyń Wiejskich w Zielonce.

Jako radny zabiegać będę o poprawę stanu dróg przede wszystkim Cekcyn – Wrzosowisko – Zielonka i rozpoczęcie budowy drogi Lisiny – Suchom oraz budowy drogi pod lasem w Zielonce.

Zabiegać będę również o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców, w tym o doposażanie jednostki OSP i świetlicy wiejskiej.
Zamierzam pomóc w realizacji wszelkich pomysłów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i rozbudowę naszego Sołectwa. Wierzę, że wspólnie uda Nam się osiągnąć zamierzone cele.

Emilia BONA

Okręg nr 5

Emilia Bona okręg nr 5

53 lata, mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie średnie techniczne. Od 2018 r. sołtys Sołectwa Małe Gacno, członkini Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn – przewodnicząca koła w Małym Gacnie. Obecnie zatrudniona w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi. Radna Gminy Cekcyn kadencji 2010-2014, 2014-2018.

Jednym z moich priorytetów jest integracja międzypokoleniowa starszych i młodszych, wsparcie KGW i OSP oraz świetlicy wiejskiej. Remont dróg Małe Gacno – Cekcyn, Cekcyn – Tuchola i budowa chodnika w Małym Gacnie, od przejazdu kolejowego w kierunku Małych Budzisk.

Szansy rozwoju Sołectwa upatruję również w aktywnej współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji „Neuron” oraz budowy nowego integracyjnego placu zabaw na miejscu festynowym w Małym Gacnie.

Piotr PUCHOWSKI

Okręg nr 4

Piotr Puchowski okręg nr 4

45 lat, żonaty, jedno dziecko, leśnik – mgr inż. leśnictwa, doktor nauk biologicznych, absolwent studiów MBA, dziewięcioletnie doświadczenie w samorządzie, przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej. Zainteresowania: turystyka, ochrona przyrody, wędkarstwo.

W kończącej się kadencji cieszy środki na remont części drogi Wierzchucin – Błądzim i projekt drogi Suchom – Lisiny oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wysokiej.

Będę zabiegać o poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych, w szczególności o budowę drogi Suchom – Lisiny, dokończenie remontu drogi powiatowej Cekcyn – Ostrowo – Wierzchucin – Błądzim oraz o remont drogi dojazdowej do stacji PKP w Wierzchucinie.

Szansą rozwoju naszej gminy jest aktywna współpraca wszystkich mieszkańców oraz przygotowywanie projektów, w celu pozyskiwania środków unijnych z nowej perspektywy, dla zrównoważonego rozwoju całej naszej gminy.

Marlena CZAJKOWSKA

Okręg nr 6

Marlena Czajkowska okręg nr 6

43 lata, mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie średnie-technik handlowiec, mieszkanka Zalesia, sołtys sołectwa Zalesie kadencji 2019 -2024, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn, Sekretarz Komisji Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Cekcyn, radna Rady Gminy Cekcyn od 2014 r.

Sukcesem jest nowy budynek Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu, o realizację którego bardzo zabiegałam oraz remont drogi Okiersk – Zalesie.

Zabiegać będę o dokończenie przebudowy drogi Zalesie – Cekcyn a także o poszerzenie drogi powiatowej „Napoleonka” Tuchola – Gołąbek – Trzebciny. Ważny jest II etap budowy drogi gminnej w Zalesiu, a także budowa drogi gminnej Łosiny – Zalesie. 

Wierzę, że lokalne organizacje skupiają grupę aktywnych mieszkańców , które działają na rzecz naszych sołectw, dlatego dalej będę aktywnie wpierała świetlicę wiejską, KGW oraz OSP.

Krystyna KAMECKA

Okręg nr 7

Krystyna Kamecka okręg nr 7

53 lata, sześcioro dzieci, wykształcenie średnie rolnicze, prowadzi gospodarstwo rolne.

Od 2015r. sołtys Sołectwa Brzozie, członkini Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn, Przewodnicząca KGW w Brzoziu. Radna gminy Cekcyn od 2018 roku.

Pierwszoplanowe zadanie to wspólnie z powiatem remonty dróg powiatowych Cekcyn – Ostrowo – Wierzchucin – Błądzim oraz Brzozie – Zielonka wraz z budową chodników w Brzoziu i Ostrowie. Ważna jest rozbudowa dróg gminnych w Brzoziu na Szabernak i w kierunku Wrzosowiska, w Ostrowie droga pod lasem.

W sołectwie Ostrowo jak najszybciej należy dokończyć odtworzenie boiska sportowego. Nadal będę wspierała, tak ważnej dla naszych miejscowości działalność Gminnej Spółki Wodnej.  Nasze sołectwa to również aktywni mieszkańcy działający w jednostkach OSP i KGW, o wsparcie których także będę zabiegała.

Władysław WYSOKIŃSKI

Okręg nr 9

Władysław Wysokiński Okręg nr 9

63 lata, żonaty, troje dzieci, sołtys sołectwa Nowy Sumin od 17 lat. Wykształcenie średnie. Radny Rady Gminy Cekcyn od 2010 roku. Doświadczony Radny, Sołtys, rolnik, dla którego dobro Mieszkańców jest najważniejszym celem.

Cieszy mnie wybudowana droga Cekcynek – Nowy Sumin i kanalizacja w Zamartym. Dzięki pozyskanym dotacjom świetlica wiejska w Nowym Suminie zostanie w bieżącym roku wyremontowana i zyska nowe źródło ogrzewania.

Będę zabiegał o budowy chodników przy drogach powiatowych, w szczególności o powstanie chodnika od Starego Sumina w kierunku Cekcyna oraz wykonywanie projektów i budowę dróg w Sołectwie.

Sukcesem jest wzorowa współpraca z Radą Sołecką, KGW i OSP oparta na wspólnym działaniu, co zamierzam kontynuować, by jak najszerzej działać dla dobra Mieszkańców.

Mirosław GUMIŃSKI

Okręg nr 10

Mirosław Gumiński okręg nr 10

56 lat, żonaty, 4 dzieci, 2 wnuczki. Emeryt PSP, pracuje w Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA, jako strażak, starszy kierowca-ratownik. Zainteresowania: motoryzacja, technika, budownictwo, OSP. Radny Gminy Cekcyn od 2002 roku.

Bardzo cieszę się z przebudowy ul. Leśnej w Cekcynie i budowy części ul. Polnej oraz rozbudowanego monitoringu, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa.

Zabiegać będę o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców, w tym o doposażanie jednostek OSP. Priorytetem jest poprawa stanu dróg gminnych i powiatowych, rozbudowa oświetlenia.

Szczególnie ważny jest dla mnie rozwój polityki senioralnej, dlatego będę wnioskował o utworzenie w gminie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych oraz dalszy rozwój usług rehabilitacji prowadzonych w naszym ośrodku zdrowia.

Tomasz JAKUBOWSKI

Okręg nr 11

Tomasz Jakubowski okręg nr 11

32 lata, żonaty, z wykształcenia architekt krajobrazu. Obecnie pracuję w firmie Poczta Polska S.A. na stanowisku listonosz. Zainteresowania: sport, architektura. Radny Rady Gminy Cekcyn od 2018 roku.

Dumny jestem z powstania wielofunkcyjnych boisk sportowych z kortami tenisowymi, z których korzysta młodzież, dorośli i turyści oraz z decyzji o rewitalizacji byłego gospodarstwa rolnego koło Kościoła w Cekcynie na rzecz Centrum Usług Społecznych „Hopland”, gdzie powstało miejsce integracji międzypokoleniowej oraz zostało zachowane dziedzictwo historyczne wsi.

Codziennie jako listonosz przemierzam dziesiątki kilometrów po naszej gminie i wiem, że najważniejsza jest poprawa infrastruktury drogowej, zarówno tej gminnej jak i powiatowej. Ważnym zadaniem jest też poprawa stanu placów zabaw jak i ich modernizacja, by w jak najlepszy sposób służyły obecnym i przyszłym pokoleniom najmłodszych mieszkańców.

Michał ZIÓŁKOWSKI

Okręg nr 12

Michał Ziółkowski okręg nr 12

45 lat, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe – specjalista ds. public relations. Rodowity cekcynianin, od 8 lat pracuje jako dyrektor sprzedaży w firmie Learn Up, prowadzę również działalność gospodarczą. Jestem pomysłodawcą i organizatorem „Kocioł Festival” oraz wielu imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Cekcyn. Jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cekcyn.

W radzie gminy chciałabym nadal aktywnie działać na rzecz: dalszego rozwoju gminy, poprawy jakości życia mieszkańców, budowy i modernizacji dróg gminnych oraz powiatowych, budowy chodników i ścieżek rowerowych oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gminy Cekcyn.

Chciałbym zająć się przede wszystkim: przeniesieniem z ul. Dworcowej placu zabaw i budową nowego placu, wykonaniem nawierzchni oraz oświetlania ulic: Zbożowej i Borowiackiej. Bardzo ważną rzeczą dla mnie jest też naprawa studzienek na ulicy Dworcowej i Głównej (droga powiatowa) oraz doświetlanie przejść dla pieszych na ulicy Dworcowej jak i w całej gminie.

Tomasz BORTA

Okręg nr 13

Tomasz Borta okręg nr 13

51 lat, żonaty, czterech synów, wykształcenie wyższe, jednoosobowa działalność gospodarcza – biuro usług doradczych w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich, Przewodniczący Rady Gminy Cekcyn, członek klubu sportowego GLKS „Cis” Cekcyn, pasjonat sportu, miłośnik przyrody.

Najważniejsze wykonanie już zadania: budowa i remont wielu odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z oświetleniem oraz instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, remonty i doposażenie obiektów edukacyjnych, budowa kompleksu sportowego w Cekcynie, budowa i uruchomienie Centrum Usług Społecznych – „Hopland”. Nowe zadanie, na które udało się pozyskać środki to budowa żłobka gminnego wraz z dofinansowaniem do kosztów opieki nad dziećmi. Cieszą także środki uzyskane na remonty i działalność świetlic wiejskich.

Będę zabiegał o poprawę naszych dróg i rozbudowę oświetlenia ulicznego, szczególnie drogi powiatowej Kruszka – Bysław z ścieżką rowerową oraz drogi gminnej w Kruszce. Będę wspierał rewitalizację istniejących i tworzenie nowych lokalizacji dla terenów zieleni oraz miejsc wypoczynku. Będziemy stwarzać przyjazne rozwiązania dla rozwoju przedsiębiorczości dla lokalnych firm. Niezwykle istotnym zadaniem dla każdego samorządu będą nowe i mądre propozycje dla seniorów i osób, które zakończyły aktywność zawodową.

Barbara GÓRSKA

Okręg nr 15

Barbara Górska okręg nr 15

44 lata, mężatka, dwoje dzieci, mieszkanka Cekcynka, wykształcenie średnie techniczne, pracuje w fabryce czekoladek „Pomorskie Pralinki” Sp.z o.o. w Tucholi. Radna gminy Cekcyn od 2014 roku. Zainteresowania: rękodzieło.

Dumna jestem z wybudowania nowej stacji uzdatniania wody w Cekcynku, powstania nowego przedszkola oraz budowy drogi gminnej Cekcynek – Knieja – Huta. Cieszy mnie, że w Cekcynie powstało Centrum Usług Społecznych – tzw. „Hopland”, który integruje pokolenia mieszkańców.

Priorytetem jest dla mnie stan głównego połączenia gminy z siedzibą powiatu. Zamierzam dalej zabiegać o poprawę stanu drogi powiatowej Cekcyn – Rudzki Most wraz z dokończeniem budowy ścieżki rowerowej. Bardzo ważne jest też ciągłe poprawianie stanu dróg gminnych, szczególnie tych gruntowych np. Huta – Kruszka.
Będę zabiegała o wybudowanie skateparku i bieżące remonty placów zabaw oraz o rozbudowę oświetlenia na ulicy Hebanowej i Spacerowej na Cekcynku.