Władysław WYSOKIŃSKI

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn

Władysław Wysokiński Okręg nr 9

63 lata, żonaty, troje dzieci, sołtys sołectwa Nowy Sumin od 17 lat. Wykształcenie średnie. Radny Rady Gminy Cekcyn od 2010 roku. Doświadczony Radny, Sołtys, rolnik, dla którego dobro Mieszkańców jest najważniejszym celem.

Cieszy mnie fakt, że w tej kadencji udało się zrealizować założenia i wybudować drogę Cekcynek – Nowy Sumin i kanalizację w miejscowości Zamarte. Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych świetlica wiejska w Nowym Suminie zostanie w bieżącym roku wyremontowana i zyska nowe źródło ogrzewania.

Celem w przyszłej kadencji jest realizacja programu wyborczego naszego komitetu, w tym szczególnie poprawa stanu dróg gminnych i zabieganie o naprawy dróg powiatowych, opracowanie i wdrażanie polityki senioralnej i dalszy rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej. Będę zabiegał o budowy chodników przy drogach powiatowych, w szczególności o powstanie chodnika od Starego Sumina w kierunku Cekcyna oraz wykonywanie projektów i budowę dróg w Sołectwie.
W naszym sołectwie obserwujemy w ostatnich latach bardzo istotny rozwój budownictwa mieszkalnego. Trudnym zadaniem będzie zapewnienie infrastruktury technicznej w tym dróg, sieci wodno -kanalizacyjnych i innych usług dla nowej zabudowy.

Naszym sukcesem jest wzorowa współpraca z Radą Sołecką, KGW i OSP oparta na wspólnym działaniu, co zamierzam kontynuować, by jak najszerzej działać dla dobra Mieszkańców.

Okręg nr 9