Tomasz JANIAK

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn

Tomasz Janiak okręg nr 2

50 lat, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie technik ekonomista – finanse i rachunkowość, mieszkaniec Zielonki. Obecnie emeryt Policji, członek Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn i Skarbnik Koła Gospodyń Wiejskich w Zielonce.

Jako radny zabiegać będę o poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych oraz budowę chodników. W szczególności wspólnie z powiatem tucholskim pragnę doprowadzić do remontu drogi Cekcyn – Wrzosowisko – Zielonka. Priorytetem jest dla mnie poprawa stanu dróg w Sołectwie, rozpoczęcie budowy drogi Lisiny – Suchom oraz budowy drogi pod lasem w Zielonce.
Zabiegać będę również o porządek 
i bezpieczeństwo mieszkańców, w tym o doposażanie jednostki OSP i świetlicy wiejskiej. Wierzę też, że uda nam się wykonać dalszy remont świetlicy w Zielonce, w tym remont dachu. Ze względu na fakt, że w naszym Sołectwie jest coraz więcej aktywnych mieszkańców zamierzam zabiegać o utworzenie siłowni plenerowej. Ponadto zainteresowany jestem dalszym rozwojem działalności świetlic wiejskich, jako miejsca bezpiecznego i w pełni dostosowanego do aktywnego spędzania czasu przez nasze dzieci i młodzież. Ze względu na coraz większy wzrost aktywnie i prężnie działających członków w jednostkach OSP i KGW naszego Sołectwa zamierzam dołożyć wszelkich starań by wesprzeć te lokalne inicjatywy społeczne.
Zamierzam pomóc w realizacji wszelkich pomysłów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i rozbudowę naszego Sołectwa. Wierzę, że wspólnie uda Nam się osiągnąć zamierzone cele.

Okręg nr 2