Nasz kandydat na Wójta

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn

Jacek Brygman na wójta

Jacek BRYGMAN

lat 54, żonaty, 2 córki, wykształcenie wyższe rolnicze, studium prawno-samorządowe w Polskiej Akademi Nauk, uprawnienia członka rad nadzorczych. `Od urodzenia mieszkaniec gminy Cekcyn

DOŚWIADCZONY, SKUTECZNY, ROZWAŻNY

Wójt gminy od 1998 r.

Przewodniczący Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

Przedstawiciel gmin wiejskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Członek Rady Ekspertów do spraw optymalizacji inwestycji drogowych powołanej przez Ministra Infrastruktury i Transportu

Członek Zespołu do spraw finansów publicznych przy Ministrze Finansów

Członek grupy roboczej do spraw monitorowania finansów oświaty

Współrealizator projektów Banku Światowego, funduszu SAPARD, EKOFUNDUSZU, ZPORR, RPO WK-P, EFS, Odnowy wsi, PROW, PO RYBY, NPPDL, PRGiPID, WFOŚiGW i innych

skutecznie walczy o środki finansowe z różnych źródeł dla rozwoju gminy

konsekwentny w realizacji wytyczonych zadań

preferuje dialog jako najlepszy sposób rozwiązywania problemów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Cekcyn!

Komitet Wyborczy Wyborców „Dla Rozwoju Gminy Cekcyn” pracuje pod niezmienioną nazwą już od ponad 25 lat. Nasz program to nie obietnice,
lecz konkretne, realne zadania, które będziemy realizować. Przez ten okres udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie zabiegać o fundusze zewnętrzne, zarówno krajowe jak i Unii Europejskiej, na realizację zadań gminnych. W tym czasie łącznie pozyskaliśmy ponad 100 mln zł dla rozwoju naszej gminy. Sytuacja finansowa gminy jest stabilna. W różnych instytucjach postrzegani jesteśmy jako aktywny i solidny samorząd, gotowy do współpracy przy realizacji wielu wspólnych zadań poprawiających jakość życia mieszkańców naszej gminy.

GŁÓWNE WYZWANIE NA KOLEJNĄ KADENCJĘ TO OCZYWIŚCIE DROGI!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU
07 KWIETNIA 2024 R.

Jacek Brygman

Komitet Wyborczy Wyborców „Dla Rozwoju Gminy Cekcyn”