Mirosław GUMIŃSKI

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn

Mirosław Gumiński okręg nr 10

56 lat, żonaty, 4 dzieci, 2 wnuczki. Emeryt PSP, pracuje w Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA, jako strażak, starszy kierowca-ratownik. Zainteresowania: motoryzacja, technika, budownictwo, OSP. Radny Gminy Cekcyn od 2002 roku.

Bardzo cieszę się że w trwającej kadencji udało się zrealizować długo wyczekiwaną przebudowę ul. Leśnej w Cekcynie budowę części ul. Polnej oraz rozbudować system monitoringu, co zdecydowanie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa.

Jako radny zabiegać będę o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców, w tym o doposażanie jednostek OSP. Priorytetem jest poprawa stanu dróg gminnych i powiatowych, rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Szczególnie ważny jest dla mnie rozwój polityki senioralnej, dlatego będę wnioskował o utworzenie w gminie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych oraz dalszy rozwój usług rehabilitacji prowadzonych w naszym ośrodku zdrowia.

Jako gmina musimy też ciągle uatrakcyjniać ofertę zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie propozycji ośrodków kultury, świetlic wiejskich i klubów sportowych.

Okręg nr 10