Marlena CZAJKOWSKA

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn

Marlena Czajkowska okręg nr 6

43 lata, mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie średnie-technik handlowiec, mieszkanka Zalesia, sołtys sołectwa Zalesie kadencji 2019 -2024, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn, Sekretarz Komisji Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Rady Gminy Cekcyn, radna Rady Gminy Cekcyn od 2014 r.

W kończącej się kadencji Rady Gminy najbardziej satysfakcjonuje mnie nowo wybudowany budynek Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu, o realizację którego bardzo zabiegałam oraz remont drogi Okiersk – Zalesie.

Angażując się w powierzone mi przez Wyborców obowiązki nabrałam doświadczenia w samorządzie gminnym jak i działaniach społecznych. Jako radna w kolejnej kadencji zamierzam zabiegać o dokończenie przebudowy bardzo ważnej dla naszych mieszkańców drogi powiatowej Zalesie – Cekcyn a także o poszerzenie drogi powiatowej „Napoleonka” Tuchola – Gołąbek – Trzebciny. Priorytetem jest dla mnie budowa dróg gminnych w sołectwie Zalesie, szczególnie dokończenie II etap budowy drogi gminnej w Zalesiu, a także budowa drogi gminnej Łosiny – Zalesie. Ważne jest również realizowanie programu wyborczego naszego komitetu.

Aktywnie uczestniczę w realizacji różnorodnych projektów kulturalnych, m.in. w Nocnych Misteriach Nadjeziornych. Wierzę, że lokalne organizacje skupiają grupę aktywnych mieszkańców , które działają na rzecz naszych sołectw, dlatego dalej będę aktywnie wpierała świetlicę wiejską, KGW oraz OSP.

Okręg nr 6