Emilia BONA

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn

Emilia Bona okręg nr 5

53 lata, mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie średnie techniczne. Od 2018 r. sołtys Sołectwa Małe Gacno, członkini Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn – przewodnicząca koła w Małym Gacnie. Obecnie zatrudniona w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi. Radna Gminy Cekcyn kadencji 2010-2014, 2014-2018.

Jednym z moich priorytetów jest integracja międzypokoleniowa starszych i młodszych mieszkańców gminy i sołectwa oraz wsparcie prężnie działających organizacji: KGW i OSP oraz świetlicy wiejskiej. Szczególnie ważna jest poprawa bezpieczeństwa poprzez remont dróg Małe Gacno – Cekcyn, Cekcyn – Tuchola oraz długo oczekiwana budowa chodnika w Małym Gacnie, od przejazdu kolejowego w kierunku Małych Budzisk.

Zależy mi na podnoszeniu warunków i jakości życia w Sołectwie Małe Gacno, przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju całej gminy, dlatego będę dążyła do realizacji budowy żłobka w Cekcynie, a w Małym Gacnie będę zabiegała o odwodnienie drogi gminnej i drogi powiatowej oraz wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w Mikołajskich i Małym Gacnie.

Szansy rozwoju Sołectwa upatruję również w aktywnej współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji „Neuron” oraz budowy nowego integracyjnego placu zabaw na miejscu festynowym w Małym Gacnie.

Okręg nr 5