Michał ZIÓŁKOWSKI

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn
Michał Ziółkowski okręg nr 12

45 lat, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe – specjalista ds. public relations. Rodowity cekcynianin, od 8 lat pracuje jako dyrektor sprzedaży w firmie Learn Up, prowadzę również działalność gospodarczą. Jestem pomysłodawcą i organizatorem „Kocioł Festival” oraz wielu imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Cekcyn. Jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cekcyn.

W radzie gminy chciałabym nadal aktywnie działać na rzecz: dalszego rozwoju gminy, poprawy jakości życia mieszkańców, budowy i modernizacji dróg gminnych oraz powiatowych, budowy chodników i ścieżek rowerowych oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gminy Cekcyn.

W nadchodzącej kadencji chciałabym przede wszystkim pracować nad poprawą jakości życia mieszkańców Gminy Cekcyn – poprzez odpowiedni rozwój infrastruktury gminnej. Chciałbym bardzo, aby nasza gmina była przyjaznym miejscem do życia, zakładania rodziny i osiedlania się dla osób rozważających budowę domu czy kupno działki. Będę zabiegał też o stworzenie w Cekcynie miejsca do aktywnego spędzania czasu, gdzie dzieci i młodzież wraz z rodzicami, a także resztą społeczności lokalnej, będą mogli aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

W swoim okręgu chciałbym zająć się przede wszystkim: przeniesieniem z ul. Dworcowej placu zabaw i budową nowego placu, wykonaniem nawierzchni oraz oświetlania ulic: Zbożowej i Borowiackiej. Bardzo ważną rzeczą dla mnie jest też naprawa studzienek na ulicy Dworcowej i Głównej (droga powiatowa) oraz doświetlanie przejść dla pieszych na ulicy Dworcowej jak i w całej gminie.

Okręg nr 12