Tomasz BORTA

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn
Tomasz Borta okręg nr 13

51 lat, żonaty, czterech synów, wykształcenie wyższe, jednoosobowa działalność gospodarcza – biuro usług doradczych w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich, Przewodniczący Rady Gminy Cekcyn, członek klubu sportowego GLKS „Cis” Cekcyn, pasjonat sportu, miłośnik przyrody.

Podczas kończącej się kadencji Rady Gminy udało się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji, a także pozyskać środki finansowe na zadania, które będą realizowane w ciągu najbliższych lat. Do najistotniejszych zaliczyć należy: budowę bądź remont wielu odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z oświetleniem oraz instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, remonty i doposażenie obiektów edukacyjnych, budowę kompleksu sportowego w Cekcynie, który znacznie poszerza możliwości aktywnego spędzania czasu oraz uprawiania wielu dyscyplin sportu. Ważną inwestycją ostatnich lat była budowa i uruchomienie Centrum Usług Społecznych – „Hopland”. Nowa infrastruktura pozwala na realizację wielu inicjatyw różnych grup mieszkańców gminy, a także jest miejscem dla organizacji wielu spotkań czy imprez okolicznościowych. Nowe zadanie, na które udało się pozyskać środki finansowe to budowa żłobka gminnego wraz z dofinansowaniem do kosztów opieki nad dziećmi. Inwestycja ta poszerzy propozycję dla rodziców dzieci, oczekujących na dodatkowe miejsca w żłobkach. Cieszą także środki uzyskane na remonty i działalność świetlic wiejskich.

Jeżeli uzyskam kolejny raz mandat do dalszej pracy w cekcyńskim samorządzie, deklaruję kontynuację realizacji programu komitetu i wsparcie dla kolejnych ważnych zadań, które będą realizowane w najbliższych latach. Będę zabiegał o dalsze inwestycje związane z poprawą infrastruktury drogowej i dalszą rozbudowę oświetlenia ulicznego, szczególnie droga powiatowa Kruszka – Bysław wraz ze ścieżką rowerową oraz drogi gminne w Kruszce. Jako osoba dbająca o zachowanie walorów środowiskowych będę wspierał rewitalizację istniejących i tworzenie nowych lokalizacji dla terenów zieleni, miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Ważną rolą samorządu lokalnego jest także stwarzanie przyjaznych rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia dobrych rozwiązań dla lokalnych firm. W obliczu zmian demograficznych niezwykle istotnym zadaniem dla każdego samorządu będą nowe i mądre propozycje dla seniorów i osób, które zakończyły aktywność zawodową.

Okręg nr 13