Podziękowanie za udział w wyborach

Mieszkańcom Gminy Cekcyn

za udział w wyborach samorządowych

oraz poparcie programu dalszego rozwoju gminy

składamy w imieniu naszego komitetu serdeczne

PODZIĘKOWANIE

 

Jacek Brygman             Felicyta Król-Pawelska