Nasi kandydaci i najważniejsze cele programu

Nasi kandydaci na radnych, na wójta, program

2018_DRGC_header_v2
 • Jacek Brygman
 • Barbara Górska
 • Krystyna Kamecka
 • Maria Puchowska
 • Marlena Czajkowska
 • Mirosław Gumiński
 • Tomasz Jakubowski1
 • Piotr Puchowski
 • Tomasz Borta
 • Władysław Wysokiński
 • Dawid Zieliński1

PROGRAM WYBORCZY (skrót)

 

 1) budowa i remonty dróg gminnych i powiatowych

2) zwiększenie finansowania Samorządowej Inicjatywy Drogowej do poziomu 1 zł Fundusz Sołecki + 4 zł Budżet Gminy

3) ulgi dla rozwijających się firm

4) uzbrajanie terenów pod inwestycje

5) miejsca w przedszkolach dla wszystkich 3-4 latków

6) stypendia dla uczniów (socjalne, naukowe, sportowe)

7) grupy zabawowe w świetlicach wiejskich

8) odnawianie placów zabaw, budowa siłowni plenerowych

9) realizacja projektów odnowy miejscowości

10) wspieranie polityki senioralnej

11) promocja turystyki i agroturystyki

12) współpraca z organizacjami pozarządowymi

13) maksymalne wykorzystanie zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji gminnych