Władze TMZC

Zarząd Towarzystwa

Prezes

Felicyta Król-Pawelska, tel.: +48 52 55 92 900

Wiceprezes

Marek Kujawa, tel.: +48 52 33 47 555 (służbowy)

Sekretarz

Kamila Malinowska, tel.: +48 52 334 75 55 (służbowy)

Skarbnik

Małgorzata Behrendt, tel.: +48 52 33 47 555 (służbowy)

Członek zarządu

Izabela Złotowska

Członek zarządu

Dominik Walenty

Członek zarządu

Marek Pawłowski

Komisja Rewizyjna Towarzystwa

Przewodniczący

Czesława Syczyło

Sekretarz

Zyta Ważna

Członek

Nina Szczęsna

Członek

Renata Staniłko