Co to jest PREMD?

Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji  Małych Dzieci (PREMD) to ruch społeczny, którego celem jest nagłaśnianie, promowanie i działania rzecznicze, zmierzające do upowszechnienia różnorodnych form wspierania rozwoju i edukacji dla małych dzieci.

Idea powołania Partnerstwa zrodziła się na spotkaniu organizacji pozarządowych
uczestniczących w Forum Edukacyjnym „Razem dla Dzieci” zorganizowanym w czerwcu 2006 przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Od początku istnienia PREMD naszą gminę reprezentował Oddział Gminny TPD. Po rozwiązaniu Oddziału i przejęciu jego zadań od września 2010 roku członkiem PREMD jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.

17 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy wpisał FEDERACJĘ PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI MAŁYCH DZIECI do KRS pod nr 0000506372.

Logo PREMD